Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny: przedsiębiorców, szkoły wyższe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze. O rozwoju innowacyjności w danym kraju w dużej mierze decydują...
  Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dotyczy Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie oraz dwóch zakładów produkcyjnych w województwach świętokrzyskim (Pilkington Automotive Poland) i dolnośląskim (HS Wrocław). Inwestycje te wpłyną na wzrost potencjału Polski w zakresie badań i innowacji i poprawią konkurencyjność....
Zespół naukowców z Universitat Leipzig podjął się zbadania zjawiska tzw. incydentalnego nadprzewodnictwa, ujawnianego w czasie eksperymentów ze związkami węgla w ciągu ostatnich 40 lat i odnotowywanego literaturze. Eksperyment przeprowadzony przez badaczy był bardzo prosty. Drobnoziarnisty czysty grafit zmieszano z wodą, tworząc zawiesinę, która została...
Działający w Kaniowie pod Czechowicami-Dziedzicami Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji współpracuje m.in. z firmami wykorzystującymi zaawansowane materiały, w tym kompozyty stosowane np. w przemyśle lotniczym. Pod kątem potrzeb dużych firm zajmujących się zaawansowanymi kompozytami w Czechowicach-Dziedzicach powstaje Śląskie Centrum Naukowo-...
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Wanke-Jakubowska, zespół z tej uczelni w składzie: Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Daniel Garlikowski, Andrzej Pawłowski, otrzymał Złoty Medal za element geokompozytowy do wspomagania wegetacji roślin oraz Złoty Medal przyznany przez Chorwackie Stowarzyszenie Wynalazców. Technologia...
Platforma Wiedzy w zakresie Zaawansowanych Materiałów to pierwsza w Polsce tzw. coopetition platform (CP, cooperation + competition) – wirtualna platforma dla przedsiębiorstw i jednostek badawczych specjalizujących się w pracach B+R, wytwarzaniu i obrocie produktami oraz w świadczeniu usług w obszarze Zaawansowanych Materiałów – technologii zaliczonej przez Komisję Europejską do grupy tzw. Key Enabling Technologies (KET), które mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju europejskiej gospodarki i wzrostu konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw.

Informacje

Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami konsorcjum są politechniki: Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, oraz Wojskowa Akademia Techniczna i dwa instytuty:...
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w...
Zespół naukowców z Universitat Leipzig podjął się zbadania zjawiska tzw. incydentalnego nadprzewodnictwa, ujawnianego w czasie eksperymentów ze związkami węgla w ciągu...

Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Dodaj do kalendarza

Videobox

This video shows the new materials study performed by North Carolina State University.
Metal foams by North Carolina State University

Podmioty z Bazy Kluczowych Technologii – Bazy KET (więcej >>)

Lokalizacja profili materiały zaawansowane