Jesteś w: INFORMACJE
Pozostałe działy:

200 mln zł w ostatnim konkursie Programu Badań Stosowanych

Już 18 grudnia rusza ostatni konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Na sfinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

 

Program Badań Stosowanych ma za zadanie wspieranie badań stosowanych służących zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Jego celem jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w działalności gospodarczej.

– Budując państwo oparte na wiedzy musimy stale poszukiwać nowatorskich rozwiązań, które znajdą zastosowanie w gospodarce. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Program Badań Stosowanych. Jest to już ostatnia edycja konkursu w tym programie, na który przeznaczyliśmy w sumie ponad miliard złotych – powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Program obejmuje swoim zakresem dwa podejścia, tzw. ścieżki programowe. Ścieżka A pozwala na prowadzenie prac podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne, natomiast ścieżka B ma na celu wsparcie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Wnioskodawca musi wybrać, w ramach której ścieżki składa projekt, a także wskazać obszar tematyczny.


Obszary tematyczne, w jakich można składać projekt w obu ścieżkach to: nauki chemiczne, geologia, górnictwo i budownictwo, technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka, energetyka i elektrotechnika, materiały i technologie materiałowe, mechanika i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz tematy interdyscyplinarne.

 

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty, które w największym stopniu spełnią kryteria znaczącej wartości naukowej w kontekście obecnego stanu wiedzy oraz potencjału rynkowego przyszłych aplikacji.


Konkurs skierowany jest jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe i przedsiębiorców, którzy mogą występować o finansowanie badań tylko wraz z jednostką naukową. W dwóch poprzednich edycjach programu Centrum sfinansowało w sumie 331 projektów w łącznej kwocie blisko 1 mld zł.

– Ponieważ formuła programu jest znana liczymy, że ostatnia edycja będzie wisienką na trocie programu, co przyczyni się do wzrostu liczby projektów o światowym potencjale innowacyjności. Dotychczasowe zainteresowanie programem było tak duże, że wnioski kilkunastokrotnie przekraczały alokację środków. Dlatego po dokładniej ewaluacji programu będziemy starali się go kontynuować w nowej, zapewne jeszcze bardziej innowacyjnej formule – dodaje Dyrektor Centrum.


Nabór wniosków potrwa od 18 grudnia br. do 31 stycznia 2014 roku.


Więcej informacji w zakładce Program Badań Stosowanych.

 

źródło: http://www.ncbir.pl