Dlaczego nanotechnologia?

Dlaczego nanotechnologia
Wśród wielu obszarów zastosowania nanotechnologii w ostatnich latach istotne znaczenie przypisuje się:
 
 
 
 
 
 • elektronice – miniaturyzacja komponentów półprzewodnikowych,
 • medycynie – produkcja urządzeń nanosensorycznych do wczesnego diagnozowania chorób (w tym nowotworów),
 • wykorzystanie nanotechnik do selektywnego kierowania leków oraz w medycynie regeneracyjnej (inżynieria tkankowa, bioaktywne i biokompatybilne implanty),
 • produkcji zaawansowanych materiałów – np. nanostrukturowanie powierzchni,
 • energetyce – m.in. produkcja ogniw słonecznych,
 • rekultywacji wody – np. techniki fotokatalityczne,
 • technologiom informatycznym – m.in. produkcja nośników danych
 • wysokich gęstościach zapisu,
 • badaniom żywności – np. nano-etykietowanie importowanej żywności,
 • bezpieczeństwu – np. systemy wykrywania o wysokiej specyficzności.
Powyższa lista ma charakter otwarty. Eksperci Izby podkreślają, że w okresie najbliższych 20 lat Polska ma szansę na znalezienie się wśród światowych liderów w wybranych obszarach nanotechnologii. Zwracają przy tym uwagę na działania, które należy podjąć w najbliższej przyszłości aby osiągniecie tego celu było realne:
 • wsparcie polskich ośrodków badawczych w próbach komercjalizacji wyników prowadzonych badań oraz pozyskiwania patentów i innych form własności intelektualnej,
 • promocja przedsiębiorczości wśród kadry naukowo-badawczej,
 • utworzenie Centrum Doskonałości Badań i Innowacji w Nanotechnologii wspierającego tworzenie i obsługę podmiotów o znaczeniu międzynarodowym,
 • szczególne wsparcie technologii, które z punktu widzenia polskiego przemysłu są najbardziej rozwojowe i konkurencyjne. Należą do nich: pokrycia foto-katalityczne, nanokatalizy dla oczyszczania środowiska, nanokompozyty polimerowe i nanometale.