Fundusze na materiały zaawansowane

  • Już 18 grudnia rusza ostatni konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Na sfinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.   Program Badań...
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza wznowienie naboru...
  • POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju...
  • Komisja Europejska zatwierdziła 31.10.2013 r. finansowanie w wys. 40 mln euro dla 14 projektów badawczych skierowanych na stworzenie gospodarki bardziej efektywnej pod kątem wykorzystania zasobów naturalnych. W jednym z projektów bierze udział Politechnika Warszawska....
  • Aż tyle Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na organizację staży dla studentów w ramach nowego konkursu adresowanego do uczelni. Pierwsi stażyści rozpoczną pracę już z początkiem 2014 roku. - Bardzo liczę na to, że w...