Najnowsze informacje

11.12.2013
Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 program...
04.12.2013
PAMI jest wydarzeniem skierowanym do studentów, doktorantów, młodych naukowców i przedsiębiorców z całej Polski, którzy chcą poznać najciekawsze wzorce płynące z...
04.12.2013
Wśród 76 stypendystów samorządu woj. opolskiego 42 to doktoranci Uniwersytetu Opolskiego, a 34 Politechniki Opolskiej. Wszyscy kształcą się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i...
04.12.2013
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Wanke-Jakubowska, zespół z tej uczelni w składzie: Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Daniel...
23.11.2013
Choć prof. Czochralski - chemik, metaloznawca i krystalograf - jest najczęściej cytowanym z polskich naukowców, krajowe podręczniki i encyklopedie pomijały jego nazwisko. Przyczyną było...
23.11.2013
Jak poinformowali organizatorzy, Forum ma być okazją do wymiany opinii, doświadczeń i informacji na temat funkcjonowania oraz możliwych form wsparcia instytucji i firm działających w branży IT....
17.11.2013
Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami konsorcjum są politechniki: Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, oraz Wojskowa Akademia Techniczna i dwa instytuty:...
17.11.2013
O polskich szansach w programie Horyzont 2020 i dostępnych funduszach na innowacyjne projekty rozmawiać będzie ok. 300 przedstawicieli świata nauki, przemysłu, polityki i finansów....
28.10.2013
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w...
25.10.2013
Wartość światowego rynku elektroniki i powiązanych z nią usług jest szacowana na wiele bilionów dolarów rocznie. Aż 90 proc. tego rynku funkcjonuje dzięki monokryształom krzemu...