Popularne informacje

26.08.2013
Zaawansowane materiały i nanotechnologia w praktyce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nabór na podyplomowe studia z zakresu zaawansowanych materiałów i...
1,226 razy
28.10.2013
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w...
1,032 razy
20.09.2013
  Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dotyczy Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie oraz dwóch zakładów produkcyjnych w wojewó...
991 razy
17.11.2013
Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami konsorcjum są politechniki: Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, oraz Wojskowa Akademia Techniczna i dwa instytuty:...
963 razy
12.09.2013
Działający w Kaniowie pod Czechowicami-Dziedzicami Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji współpracuje m.in. z firmami wykorzystującymi zaawansowane materiały...
884 razy
02.09.2013
Zespół naukowców z Universitat Leipzig podjął się zbadania zjawiska tzw. incydentalnego nadprzewodnictwa, ujawnianego w czasie eksperymentów ze związkami węgla w ciągu...
846 razy
04.12.2013
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Wanke-Jakubowska, zespół z tej uczelni w składzie: Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Daniel...
809 razy
11.12.2013
Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 program...
726 razy
17.11.2013
O polskich szansach w programie Horyzont 2020 i dostępnych funduszach na innowacyjne projekty rozmawiać będzie ok. 300 przedstawicieli świata nauki, przemysłu, polityki i finansów....
604 razy
14.09.2012
Naukowcy z Uniwersytetu Delaware uważają, iż arkusze grafenu z nanoporami, wykorzystując swoje nieduże otwory, mogłyby zostać zastosowane do ultraszybkiego sekwencjonowania DNA. Badania oparte na...
552 razy