Jesteś w: INFORMACJE
Pozostałe działy:

Rozmowy minister E. Bieńkowskiej z komisarzem J. Hahnem – pozytywna decyzja KE dotycząca 3. dużych projektów

 

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dotyczy Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie oraz dwóch zakładów produkcyjnych w województwach świętokrzyskim (Pilkington Automotive Poland) i dolnośląskim (HS Wrocław). Inwestycje te wpłyną na wzrost potencjału Polski w zakresie badań i innowacji i poprawią konkurencyjność. Przewiduje się, że projekty już po ich ukończeniu stworzą w sumie przynajmniej 700 miejsc pracy. Wszystkie są finansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska z komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem


- Realizacja zaakceptowanych projektów przyczyni się do budowania konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki, dlatego z radością przyjęliśmy decyzję Komisarza. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym będziemy wspierać również w kolejnej perspektywie finansowej - na Program Inteligentny Rozwój przeznaczymy w latach 2014-2020 ponad 7,6 mld euro - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.

Według komisarza Johannes Hahna, - Inwestowanie w badania, rozwój i innowacje jest jednym z głównych priorytetów polityki regionalnej UE. Te trzy projekty są rodzajem inwestycji, jakich chcielibyśmy widzieć więcej w przyszłości. Nie tylko pobudzają wzrost na poziomie lokalnym, tworząc miejsca pracy, ale także będą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę całego regionu, a w szerszym kontekście także kraju. Wprowadzą bowiem innowacje w przemyśle samochodowym i lotniczym i zbliżą nauki stosowane do europejskiego i międzynarodowego poziomu. Liczę również na to, iż przyczynią się do odwrócenia drenażu mózgów – podkreślił.

Uczestnicy spotkania

Dzięki decyzji powstanie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie, obejmujące kompleks specjalistycznych laboratoriów dostępnych dla wiodących zespołów badawczych z Polski i zagranicy. Nacisk będzie położony na badania nad wytwarzaniem materiałów do stosowania w mikroelektronice, optoelektronice, nanoelektronice i bioelektronice, jak również inżynierią wielofunkcyjnych mikro- i nanomateriałów. Projekt zwiększy konkurencyjność naukowych klastrów w Warszawie i powinien przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych badaczy i inżynierów. Przewiduje się, że kiedy zostanie już ukończony pod koniec 2014 roku, projekt zapewni 80 nowych miejsc pracy, w tym 30 badawczych. Unia Europejska sfinansuje 305,4 miliona zł z inwestycji o całkowitej wartości 384,8 milionów zł.

Budowa przez spółkę HS Wrocław w województwie dolnośląskim nowego zakładu produkcyjnego zawierającego dział badawczo-rozwojowy, ułatwi wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji, w tym montażu i testowania i pozwoli na wypuszczenie na rynek wysokiej jakości produktów dla przemysłu lotniczego. Oczekuje się, że po zakończeniu projektu pod koniec 2013 roku, na etapie jego realizacji powstanie w sumie ponad 300 miejsc pracy, w tym 140 w zakresie wysokiej jakości badań. Unia Europejska sfinansuje 48 miliona zł z inwestycji o całkowitej wartości 261 milionów zł.

Decyzja KE otwiera także drogę do uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego przez spółkę Pilkington Automotive Poland w województwie świętokrzyskim, w którym zastosowane będą innowacyjne systemy technologiczne produkcji szyb samochodowych. Ich efektem będzie wypuszczenie na rynek wysokiej jakości szyb przednich i bocznych do samochodów osobowych i ciężarowych. Po zakończeniu projektu przewiduje się, że zdolności produkcyjne spółki wzrosną: rocznie z 2,3 miliona do 4 milionów sztuk szyb przednich i z 3,5 miliona do 9 milionów sztuk szyb bocznych. Przewiduje się, że po ukończeniu projektu w 2015 r. powstaną 322 nowe miejsca pracy. Unia Europejska sfinansuje 78,5 miliona zł z inwestycji o całkowitej wartości 352,8 miliona zł.

źródło:http://www.mrr.gov.pl/